Đéo

Xem phim SEX FullHD không che...

Động từ[sửa]. Xem không, chắc chắn không; Là từ để chỉ hành động không đồng ý, với ý nghĩa nhấn mạnh sự. Phó từ[sửa]. không. Tiếng thốt lên mang sự thô lỗ... (Thông tục) như ''địt'' (thường dùng trong tiếng chửi)., (Thông tục) như ''đếch''., Trước hết muốn biết “ăn đéo” là cái gì thì ta phải biết “đéo” là gì. Vì thường thường phải có “cái gì đó” ăn được thì mới “muốn”, mới thèm ăn chứ... Phụ từ cứ bám lấy theo sau một cách chậm chạp, từng bước không rời đứa bé lẽo đẽo theo mẹ đạp xe lẽo đẽo theo sau... Gã trẻ tuổi này chẳng thèm dòm ngó gì đến tôi, trả lời cộc lốc: “Đéo biết!... Nó đứng lên suy nghĩ một lúc rồi đáp gọn lỏn:“Nghĩa là… là…đéo sợ...

Đéo

Top Phim Sex Hay